Våra bostäder på Avenboksgatan

Avenboksgatan A | Marklägenheter
Avenboksgatan A består av 3 hus med 4 marklägenheter och 1 vindslägenhet i varje hus. Totalt blir det 15 hyreslägenheter där alla har egen uteplats. 6 av dessa lägenheter har 4,5 rum och kök, 6 lägenheter har 2 rum och kök och 3 lägenheter har 3 rum och kök. 

Se planlösning och fler bilder

Avenboksgatan B | Våningshus
Avenboksgatan B består av 2 stycken våningshus med 14 lägenheter i varje hus. Totalt blir det i dessa två hus 28 lägenheter bestående av 2 rum och kök samt 3 rum och kök, alla försedda med balkong eller terrasser. 

Se planlösning och fler bilder

Hållbart och naturligt

Bostäderna kommer att byggas och utformas på ett hållbart och miljörätt sätt i allt från val av material till uppvärmning och drift. Befintliga grönytor och skogspartier kommer att bevaras i så stor utsträckning som är möjligt. I utformningen har vi tagit hänsyn till kringliggande områden och målsättningen är att våra fastigheter ska smälta in på ett naturligt sätt, i takt och ton med omgivningen. Ljust tegel, svart plåt och trädetaljer, som ger en varm inbjudande känsla vid entré och terrasser, blir framträdande material i byggnadernas exteriör. Dessa material är stiltypiska för de villor och den bebyggelse som finns runt omkring Avenboksgatan. Dreem Arkitekter, Göteborg, har ritat de nya fastigheterna för EAB Properties AB.


Social hållbarhet

Alla bostäder kommer att ha nära tillgång till gemensamma ytor med grill- och lekplatser och ett riktigt fint gemensamhetshus. Ytor som inbjuder till gemenskap och social samvaro för alla hyresgäster och som blir ett naturligt komplement till de privata uteplatserna på balkonger och terrasser. Kanske blir det till och med plats för lite odlingsytor. Dessa gemensamma ytor hoppas vi kommer göra att trivseln blir ännu bättre mellan våra hyresgäster.